Cel projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 w Gminie Dębowa Łąka, ograniczenie zużycia zasobów konwencjonalnych poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w obiektach stanowiących własność prywatną i obiektach użyteczności publicznej. Poprawa jakości powietrza i ograniczania emisji zanieczyszczeń jest niezwykle istotne dla Gminy, ze względu na jej potencjał przyrodniczy.